Organizers

Xiaodan Liang
Xiaodan Liang
Associate Professor
Sun Yat-sen University
Hang Xu
Hang Xu
Research Scientist
Huawei Noah's Ark Lab
Fisher Yu
Fisher Yu
Assistant Professor
ETH Z├╝rich
Wei Zhang
Wei Zhang
Senior Research Director
Huawei Noah's Ark Lab
Michael Kampffmeyer
Michael Kampffmeyer
Associate Professor
UiT The Arctic University of Norway
Ping Luo
Ping Luo
Assistant Professor
The University of Hong Kong